Jsme také na Facebooku:

Jsme také na Facebooku:

Výuka – Kurzy zvuku

kurzy zvuku

Kurzy zvuku – kurz pro začínající zvukaře

Určeno pro zájemce o problematiku nahrávání, ozvučování, tvorby zvuku a hudby na počítači. Soustavné studium nebo zrychlený kurz.

Cílem je vychovávat zvukaře, který je zároveň muzikantem. Hudbu může dobře zvučit nebo dále zpracovávat pouze člověk, který hudbě rozumí.

Soustavné studium

probíhá většinou individuálně nebo ve skupinách dvou studentů jednou týdně ve dvouhodinových lekcích v nahrávacím studiu, případně i jinde při praktické činnosti.  Učivo kurzu je rozloženo do 2 let (asi 160 hodin). Předpokládá se alespoň částečná znalost hry na některý hudební nástroj.

Doporučená náplň kurzu se skládá z těchto témat:

Počet hodin*
hudební nauka – základy harmonie a rytmu 10
notace – znalost čtení i zápisu not, práce v notačním programu 10
nauka o zvuku, akustika 10
hudební nástroje – tónové a kmitočtové rozsahy, způsoby snímání 10
mikrofonní technika – typy mikrofonů a jejich použití 10
nahrávací a záznamová technika – mixážní pulty, zvukové karty, nahrávací programy 10
ozvučovací technika 10
elektroakustický řetězec – propojování přístrojů při ozvučování nebo ve studiu 10
zpracování signálu – výpočty, dynamické procesory, mix, mastering… 20
práce v nahrávacím softwaru (DAW) 20
praxe v nahrávacím studiu 40

*Pozn: počty hodin jsou přibližné. Témata se prolínají, např. mikrofonní technika a praxe v nahrávacím studiu, nahrávací a záznamová technika a práce v nahrávacím softwaru, atd…

Zrychlený kurz

je určen pro zájemce, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat pravidelnou výuku. Rozsah a náplň kurzu je možné domluvit individuálně.

“Některé tzv. “zvukařské školy” fungují na principu předvádění výrobků ve stylu prodejních akcí. Studenti si takové předváděčky vlastně ještě platí formou školného. Takovéto praktiky u nás zásadně neprovozujeme”.

Náplň kurzu odpovídá akreditovanému vzdělávacímu programu Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, který je vyučován v ZUŠ Otrokovice pod názvem Mladý mistr zvuku a je k nahlédnutí na stránkách školy zde. V ZUŠ Otrokovice jsou do tohoto oboru přijímáni žáci již od věku 7 let, první cyklus trvá 7 roků, druhý cyklus další 4 roky. Přihlásit se můžete v kanceláři školy nebo v našem nahrávacím studiu, které se školou v tomto směru spolupracuje. Přihlášení do kurzů soukromé výuky můžete uskutečnit kdykoli, zahájení výuky není vázáno na začátek školního roku.

Něco o mně…

regent

 • Narodil jsem se v roce 1964 a jmenuji se Jiří Regent
 • 1990 – 1992 – pracuji ve studiu SOUGP v Otrokovicích jako pomocník
 • 1993 – přebírám od kolegy otrokovické studio, vzniká R-AUDIO&recording
 • do roku 1995 nahrávám analogově do pásu
 • od roku 1995 používám synchronně s pásem počítač Atari s programem Notator pro záznam MIDI
 • 1997 – studio spláchla povodeň, něco jsem zachránil…
 • 1998 – nahrávám v opraveném studiu, první profesionální zvuková karta, záznam audia synchronně do počítače i do pásu
 • Pracuji v programech Logic, Cubase, Sonar, Samplitude…
 • Pořádám výukové kurzy pro zvukaře. Pracuji i jako live zvukař…
 • Píšu odborné články a recenze do hudebních časopisů Muzikus a Music-Store
 • 2011 – stěhování studia do Topolné, nové vybavení, digitální mixpulty, vybavení pro mastering. Vzniká BiteHazard studio.
 • 2012 – v ZUŠ Otrokovice zakládám oddělení výuky EZHZT (Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba)  pod názvem “Mladý mistr zvuku”
 • 2017 – přechod na platformu UA Apollo, Presonus Studio One, výměna velké části vybavení, Kurzy pro začínající zvukaře
 • 2021 – pracuji nyní v programech Avid Pro Tools, Harrison Mixbus32C a Presonus Studio One

Soukromá výuka dalších oborů:

Kytara klasická – pro zájemce jakéhokoli věku. Na klasickou kytaru může začít hrát dítě už asi v 5 letech. Horní hranice není omezena, nebojte se začít i v pozdějším věku. Hra pro radost je užitečná pro každého. Kytara je levná, lehká, zastane celý orchestr a můžete si ji nosit všude s sebou.

Kytara elektrická – pro zájemce, kteří už ovládají základy hry na klasickou kytaru, ale není to podmínkou.

Přihlášky:

Přihláška do ZUŠ Otrokovice: Elektronická Přihláška ZUŠ

Přihláška k soukromému studiu a další informace: Kurzy zvuku BiteHazard

Prohlédněte si Ceník.